|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №1 / Кафедра загальної гігієни з екологією

Кафедра загальної гігієни з екологією

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79010, Львів, вул. Зелена, 12, тел.: +38 (032) 276-28-37

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Федоренко Віра Іларіонівна, доктор медичних наук, професор

 

ЗАВУЧ КАФЕДРИ 
Кіцула Любов Михайлівна
, кандидат медичних наук,  доцент 

ШТАТ КАФЕДРИ 

 • Федоренко Віра Іларіонівна –  д.мед.н., професор, завідувач кафедри 
 • Кіцула Любов Михайлівна – к.мед.н., доцент, завуч кафедри
 • Мудра Ірина Германівна – к.мед.н., доцент, відповідальна за виховну роботу, відповідальна за збереження 
 • матеріальних цінностей
 • Козак Лілія Петрівна – к.б.н., доцент, відповідальна за наукову роботу та науковий студентський гурток
 • Риза Лілія Валентинівна – к.м.н., доцент 
 • Москвяк Наталія Володимирівна – к.мед.н., асистент, профорг, науковий інформатор
 • Скалецька Наталія Михайлівна – асистент, заступник декана медичного факультету № 1 з виховної роботи, секретар кафедри, відповідальна за Веб-сторінку кафедри
 • Ямка Ярослава Михайлівна –  асистент, відповідальна за цивільну оборону, протипожежну безпеку та техніку безпеки
 • Геник Ігор Дмитрович – к.мед.н., асистент 
 • Кутовий Сергій Ігорович – асистент англомовного відділення
 • Чміль Ольга Богданівна  – старший лаборант 
 • Качмарик Лідія Ярославівна  – старший лаборант 
 • Музика Лілія Петрівна – лаборант 
 

Заняття проводяться у навчальних аудиторіях кафедри, вул. Зелена 12, (5-й поверх, лекційна аудиторія – 1-й поверх).


НАУКОВА РОБОТА

НАУКОВІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ:

Вивчається вплив забрудненого навколишнього середовища хімічними чинниками малої інтенсивності на здоров’я населення та проводиться гігієнічна оцінка факторів формування здоров’я дитячого і дорослого населення м. Львова і Львівської області. Опрацьовуються стандарти фізичного розвитку школярів м. Львова. Проводяться дослідження гігієнічного, екологічного, фізіологічного та токсикологічного характеру:

 • Гігієна атмосферного повітря;
 • Токсикометричний аналіз і гігієнічна оцінка комбінованої дії ксенобіотиків у укладі сумішей постійного і змінного складу;
 • Гігієнічне нормування ксенобіотиків та їх сумішей у воді та продуктах харчування.
 • Гігієнічна та токсикологічна оцінка харчування дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
 • Гігієнічна оцінка фізичного розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
 • Гігієнічна оцінка комплексу факторів формування адаптації школярів молодших класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Еколого-гігієнічна та фізіологічна оцінка факторів ризику формування ендокринної патології (цукрового діабету, патології щитоподібної залози)
 • Особливості впливу свинцю на серце й аорту (експериментальні дослідження) впливу важких металів на баланс мікроелементів у волоссі та крові дітей м. Соснівка
 • Еколого-гігієнічні та фізіологічні аспекти комбінованої дії важких металів та алкогольної інтоксикації
 • Оцінка фактичного харчування студентів.
 • Стандарти фізичного розвитку школярів м. Львова.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ:

 • Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзеєва АМН України,
 • Національний медичний університет імені акад. О.О. Богомольця,
 • ДП «Інститут спадкової патології АМН України».

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні здобутки кафедри

Розроблено:

 • гранично допустимі концентрації низки хімічних речовин в об'єктах навколишнього середовища, котрі включено до санітарного законодавства;
 • концепцію механізму дії оксиду вуглецю на організм;
 • вимоги до умов праці водіїв та перевезення пасажирів у автобусах міжміського сполучення;
 • методологію та методи поєднаного токсикометричного аналізу комбінованої дії ксенобіотиків у складі сумішей постійного і змінного складу та нормативи багатокомпонентних сумішей у воді водойм і добових раціонах харчування;
 • методичну схему-алгоритм поєднаного вивчення і оцінки фактичного харчування і трансаліментарного надходження ксенобіотиків в організм;
 • стандарти фізичного розвитку дітей дошкільного віку сільської місцевості Львівської області.
 • метод оцінки рівня адаптованості молодших школярів
 • методичну схему комплексної гігієнічної оцінки факторів формування адаптації школярів молодших класів у загальноосвітніх навчальних  закладах
 • спосіб визначення синдрому екологічної дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку

ВИДАНО:

Видано: 17 монографій, у т.ч.:

 • Повітряне середовище і здоров'я. - Київ: Вища школа, 1981;
 • Хімічна промисловість і охорона навколишнього середовища. - Київ. -1986;
 • Сучасні проблеми гігієни та навколишнього середовища. - Львів: НТШ, 1997;
 • Человек в измерении XX века. Прогрес человечества в двадцатом столетии. Том ІІІ. - Москва, 2001. -418с.
 • Нариси профілактичної медицини (М.Р. Гжегоцький, В.І. Федоренко, Б.М. Штабський) .– Львів, ЛОБФ «Медицина і право», 2008. – 400с.
 • Методичні вказівки М.В. 1.1.5 – 088-02. Обґрунтування гігієнічних нормативів, хімічних речовин у різних середовищах на основі системного підходу. К., 2002 (співавтор Федоренко В.І.)
 • Федоренко В.І. Науковий твір “Комплексна гігієнічна оцінка факторів формування адаптації школярів молодших класів у загальноосвітніх навчальних  закладах” / В.І. Федоренко, Н.В. Москвяк // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 31412., 17.12.2009 р.
 • Федоренко В.І. Інформаційний лист "Комплексна гігієнічна оцінка факторів формування адаптації молодших школярів за умов навчання у загальноосвітньому навчальному закладі". № 123 / В.І. Федоренко, Н.В. Москвяк // Реєстр галузевих нововведень. – Вип.  32-33. –  К., 2010 – С. 34-35.
 • Деклараційний патент Україна № 56421, МПК (2011.01) G01N 33/48 Спосіб визначення синдрому екологічної дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку/ Москвяк Н.В., Федоренко В.І.- Заявлено 19.07.10; опубл.10.01.11 // Бюл. № 1. 2011.
 • Федоренко В.І. Комплексна оцінка фактичного харчування і трансаліментарного надходження ксенобіотиків в організм з оцінкою харчового та ендоекологічного статусу: Інформаційний лист № 223-2011/ В.І Федоренко, Л.М. Кіцула // - К.: 2011. – 4 с.
 • Кіцула Л.М., Федоренко В.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 45168. Науковий твір «Комплексна оцінка фактичного харчування і трансаліментарного надходження ксенобіотиків в організм з оцінкою харчового та ендоекологічного статусу (методична схема-алгоритм)». Київ, 2012. (13.08.2012)
 • Москвяк Н.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 44219 «Показники стану здоров’я дітей молодшого шкільного віку у системі гігієнічного моніторингу формування адаптації».  Київ, 2012. (11.06.2012)
 • Українсько – латинсько – англійський медичний енциклопедичний словник. У 4 т. 1. А-Д / Укладачі: Л.І. Петрух, І.М. Головко. Співавтор Федоренко В.І. (розділ «Гігієна») – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 704 с.
 • Українсько – латинсько – англійський медичний енциклопедичний словник. У 4 т. 2. А-Д / Укладачі: Л.І. Петрух, І.М. Головко. Співавтор Федоренко В.І. (розділ «Гігієна») – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 708 с.
 • Основи екології : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька та ін..]; за ред. В.Г. Бардова, В.І. Федоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 424 с.

Працівниками кафедри отримано 7 авторських свідоцтв, опубліковано понад 2000 статей, у.т.ч за останні 5 років – понад 120. Захищено 8 докторських та 51 кандидатських дисертацій.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:

Перелік курсів

Медичний факультет (ІІІ курс): Загальна гігієна та екологія (за кредитно-модульною системою; спеціальності: 7.110101 ’’Лікувальна справа’’, 7.110104 ‘‘Педіатрія’’, 7.104105 ‘‘Медико-профілактична справа’’.

Стоматологічний факультет (2 курс): Гігієна та екологія (за кредитно-модульною системою: 7.110106 ‘‘Стоматологія.’’.

Фармацевтичний факультет (3 курс):

 • Гігієна у фармації; спеціальність 7.110201 ‘‘Фармація’’.
 • Гігієна  з основами епідеміології; спеціальність 7.110206 ‘‘Клінічна фармація’’

Фармацевтичний факультет (1 курс)

 • Основи екології; спеціальність 7.110201 ‘‘Фармація’’.
 • Основи екології; спеціальність 7.110206 ‘‘Клінічна фармація’’

Факультет заочного навчання:

 • Гігієна у фармації; спеціальність: 7.110201 ‘‘Фармація’’ (4,5 р. навчання, 5,5 р. навчання).
 • Основи екології; спеціальність 7.110201 ‘‘Фармація’’ (4,5 р. навчання, 5,5 р. навчання).

 

-->