|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра ендокринології

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Острозького, 1

тел.: (032) 276-46-73;  275-95-10

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Урбанович Аліна Мечиславівна, кандидат медичних наук, доцент

 

 

ШТАТ КАФЕДРИ

 • Відповідальна за навчальну роботу – канд. мед. наук, доц. Сафонова О.В.
 • Відповідальна за навчально-методичну роботу з лікарями та інтернами – асист. Суслик Г.І.
 • Відповідальний за наукову роботу – канд. мед. наук, доц. Макар Р. Д.
 • Відповідальна за лікувальну роботу – канд. мед. наук, доц. Гоцко М. Є.
 • Відповідальна за гуманітарну освіту і виховну роботу – асист. Москва Х.А.

ВИКЛАДАЧІ

Канд. мед. наук, доц. Урбанович А.М., д-р. мед. наук, проф. Томашевський Я.І., д-р. мед. наук, проф. Плешанов Є.В.,д-р. мед. наук, проф. Сергієнко О.О., д-р. мед. наук, проф. Кіхтяк О.П.; канд. мед. наук, доц. Макар Р.Д., канд. мед. наук, доц. Сафонова О.В., канд. мед. наук, доц. Гоцко М.Є.; канд. мед. наук, асист. Сергієнко В.О., канд. мед. наук, асист. Суслик Г.І.; асист. Снітинська О.В., асист. Ліщук О.З., асист. Красний М.Р., асист. Москва Х.А., ст. лаб. Ажмі Семір, лаб. Гальчук Ю.В.

 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У 1978 р. засновником кафедри ендокринології став д. мед. наук, заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Я. І. Томашевський. Основним напрямком наукової діяльності вченого було опрацювання методів ранньої діагностики цукрового діабету та патології щитоподібної залози. Автор понад 300 наукових праць.

З 1999 р. кафедру очолював проф. О.О. Сергієнко. Він досліджує проблему пошуку методів профілактики і лікування діабетичних макро- і мікросудинних ускладнень. Автор понад 550 наукових праць.

З 2014 р. завідувачем кафедри ендокринології є доц. А.М. Урбанович. Автор понад 150 наукових праць. Основний напрям наукової діяльності - пошук методів діагностики, профілактики та лікування серцево-судинних ускладнень цукрового діабету. 

Успішно працює Львівське обласне науково-медичне товариство ендокринологів, яке заснував у 1971 р. проф. Г. Караванов, а з 1987 р. очолив проф. Я. Томашевський. Члени товариства та асоціації ендокринологів Львівщини проводять значну лікувально-діагностичну та плідну наукову працю. Практикуються систематичні виїзди працівників обласного клінічного ендокринологічного диспансеру на етапи первинної медико-соціальної опіки населення з участю кафедри ендокринології та клініки ендокринної хірургії. Під час оглядів населення надається перевага поглибленому обстеженню дітей з метою ранньої діагностики патології щитоподібної залози та цукрового діабету. 

Напрями наукових досліджень

 • Діабетологія. Рання діагностика, пошук методів профілактики і лікування діабетичних судинних ускладнень (макро-, мікроангіопатій) та нейропатій (автономної нейропатії серця, периферійної нейропатії). Скринінг і моніторинг вагітних, хворих на цукровий діабет. Організаційно-методичні та клінічні аспекти проблеми «діабетичної стопи». Патогенез цукрового діабету 2-го типу, вплив на мішені інсулінової резистентності, вибір оптимальної тактики патогенетичного лікування.
 • Тиреоїдологія. Епідеміологія, рання діагностика, лікування та профілактика йододефіцитних захворювань у Прикарпатському ендемічному регіоні. Можливості імунокорекції в лікуванні автоімунних тиреопатій. Клініко-патогенетичні аспекти і лікарська тактика при латентній дисфункції щитоподібної залози. Скринінг, лікування та моніторинг захворювань щитоподібної залози під час вагітності.
 • Репродуктивна ендокринологія. Рання діагностика та лікування непліддя ендокринного генезу.
 • Клінічна фармакологія. Проведення клінічних досліджень лікарських засобів (кафедра є клінічною базою Фармакологічного комітету МОЗ України). Вивчення можливостей альтернативних підходів до лікування ендокринних та інших захворювань (фітотерапія, рефлексотерапія, гомеопатія).
Працівники кафедри беруть участь у виконанні комплексної науково-дослідної роботи (спільно з кафедрами терапії №1 ФПДО та променевої діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького) на тему: «Особливості метаболічних та функціонально-структурних порушень серцево-судинної системи та органів травлення у хворих на цукровий діабет». № держреєстрації 0111U000131. Термін виконання: 2011–2015 рр.
Відповідальний науковий керівник – д-р. мед. наук, проф.  Сергієнко О.О., керівники – д-р. мед. наук, проф. Вдовиченко В.І., канд. мед. наук, доц. Дац І.В.

Видавнича діяльність

За участю працівників кафедри видано 3 підручники, 35 монографій та навчальних посібників, опубліковано близько 1400 наукових праць. Перелік найвагоміших із них наведений нижче.

ПІДРУЧНИКИ: 

 • Ендокринологія: підручник для лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / А.С. Єфімов, П.М. Боднар, О.В. Большова-Зубковська, О.О. Сергієнко та ін.; За ред. А.С. Єфімова. – К.: Вища шк. 2004. – 494 с.
 • Endocrinology. Textbook/Study Guide for the practical Classes. Ed. by Petro M. Bodnar (Authors: P. Bodnar, M. Vlasenko, G. Gendeleka, T. Pertzeva, A. Serhiyenko, O. Kiktyak et al.): Vinnytsa: NOVA KNYHA Publishers, 2008. – 496 p.
 • Невідкладні стани: підручник. – Вид. 4-те, доп. та пер. / За ред. М.С. Регеди, В.Й. Кресюна. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 844 с. [серед авторів – Є.В. Плешанов].

ПОСІБНИКИ: 

 • Основи діагностики, профілактики та лікування ендокринних захворювань / За ред. Я.І. Томашевського. – Львів: Вид-во НТШ, 1999. – 215 с.
 • Сергієнко О.О. Основи захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи / О.О.Сергієнко. – Львів: Атлас, 2002. – 116 с.
 • Сергієнко О.О. Ендокринні захворювання. Част. 7. / О.О.Сергієнко, Р.Д. Макар. // Внутрішні хвороби: посібник у 10 част. / За наук. ред. О.О. Абрагамовича, Л.В. Глушка, А.С. Свінціцького. – Львів: Атлас, 2004. – Т. 2 – С. 298 – 405.
 • Сімейна медицина: енциклопедія: У 5 т. Т.1. Внутрішні хвороби: у 2 кн. Кн.1. Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи / За ред. В.Г. Передерія, Є.Х. Заремби. – К.: Здоров’я, 2005. – 768 с. [серед авторів – О.О. Сергієнко, Є.В. Плешанов, Р.Д. Макар, М.Є. Гоцко, О.В. Сафонова].
 • Макар Р.Д. Функціональна діагностика в клінічній тиреоїдології: посібник для лікарів / Р.Д. Макар, О.В. Сафонова, Н.В. Чернова. – Львів, 2006. – 64 с.
 • Kikhtyak O.P. Conceptual pharmacotherapy in lecture notes / O.P. Kikhtyak, A.B. Zimenkovsky. – Львів: Щедрик, 2006. – 152 с.
 • Сергієнко О.О. Невідкладні стани в ендокринології: навч. посібник / О.В. Сафонова, Р.Д. Макар, В.О. Сергієнко. – Львів, 2007. – 57 с.
 • Сергієнко О.О. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія / О.О.Сергієнко, М.С. Регеда, Є.В. Плешанов. – Львів: Атлас, 2009. – 214 с.
 • Ендокринологія: навч. посібник для студентів та лікарів / О.І. Бумбар, А.Я. Величко, Ю.М. Вендзилович та ін.; за ред. Я. Томашевського, О. Сергієнка. – Львів: Вид-во НТШ, 2009. – 291 c.
 • Невідкладні стани в ендокринології: навч. посібник / О.О. Сергієнко, Р.Д. Макар, О.В. Сафонова та ін.; за ред. О.О. Сергієнка. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – Львів, 2010. – 93 с.
 • Ендокринологія: навч. посібник / О.О. Сергієнко, В.О. Сергієнко, Р.Д. Макар та ін.; за ред. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360 с. 

МОНОГРАФІЇ: 

 • Сергієнко О.О. Діабетична автономна нейропатія серця / О.О. Сергієнко, А.М. Урбанович. – Львів: Атлас, 1999. – 95 с.
 • Сергієнко О.О. Діабетичні нейропатії / О.О. Сергієнко, А.С. Єфімов, Д.А. Єфімов, Ю.Я. Кривко. – Львів; Київ: Атлас, 2003. – 212 с.
 • Кіхтяк О.П. Патогенетичне лікування цукрового діабету типу 2 / О.П. Кіхтяк. – К.: Софія-А, 2006. – 161 с.
 • Сергієнко О.О. Діабетична кардіоміопатія / О.О. Сергієнко, А.С. Єфімов, Д.А. Єфімов, В.О. Сергієнко. – Львів; Київ: Кварт, 2007. – 341 с. 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

При кафедрі від моменту її створення постійно функціонує студентський науковий гурток. Його засідання відбуваються щомісяця під керівництвом викладачів, які є фахівцями певного науково-практичного напрямку. Кожне засідання має тематичну спрямованість і складається з обговорення актуальних питань відповідної теми та клінічного розбору. Члени гуртка систематично виступають з доповідями на загально-університетських та інших студентських наукових конференціях, низка доповідей відзначена дипломами та грамотами. Науковий керівник студентського гуртка – доц. Макар Р.Д.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА 

Викладачі кафедри проводять лікувально-профілактичну роботу на клінічній базі Львівського обласного клінічного ендокринологічного диспансеру та 4-ї міської клінічної лікарні. Ендокринологічний диспансер включає стаціонар на 100 ліжок і складається з двох відділів — діабетологічного та загальної ендокринної патології, а також поліклініки, розрахованої на 150 відвідувань на день. У поліклінічному відділенні диспансеру функціонує денний стаціонар на 20 ліжок. Ендокринологічне відділення 4-ї міської лікарні обслуговує 40 ліжок. На базі кафедри ендокринології працюють навчальний центр для хворих на цукровий діабет і кабінет діагностики нейропатії. Працівники кафедри ендокринології освоїли та активно залучають до лікування хворих з ендокринопатіями лазеро-, голко- та фізіотерапію, масаж, гіпербаричну оксигенотерапію.

Працівники кафедри активно недають амбулаторно-консультативну допомогу населенню на базі ЛОЕД та 4-ї міської лікарні обсягом 26 % загального диспансерного прийому та проводять лікування в стаціонарі щорічно близько 19 % усієї кількості хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні в ЛОЕД.

Професори та доценти кафедри щотижня проводять обходи в закріплених відділеннях ЛОЕД та 4-ї міської лікарні, клінічні конференції раз на два тижні, беруть участь у тематичних семінарах і науково-практичних конференціях, які відбуваються щомісяця для лікарів-ендокринологів області.

Проф. Сергієнко О.О. - член кваліфікаційної атестаційної комісії при управлінні охорони здоров’я Львівської ОДА. Проф. Томашевський Я.І. – голова Львівського обласного наукового медичного товариства ендокринологів, також голова Лікарського наукового товариства імені Т.Шевченка.

Кафедра здійснює спільний українсько-австрійський науково-дослідний проект 2011 – 2014 рр. «Окисний стрес, бета-каротин, запалення і варіабельність ритму серця у молодих осіб з різним рівнем фізичної активності», договір № 2011-512 (Австрія, м. Зальцбург).

Працівники кафедри проводять на базі поліклінічного відділення диспансеру низку міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень з вивчення дії нових медикаментозних препаратів для лікування хворих на цукровий діабет 1-го і 2-го типу та їх ускладнень, зокрема І-Б фази цукрознижуючого препарату імегліміну для лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу; ІІІ фази препарату ”Кютенза” для лікування больової форми діабетичної периферичної полінейропатії; ІІІ фази цукрознижуючого препарату групи інгібіторів ДПП-4 для лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу; ІІІ фази порівняння цукрознижуючого препарату групи інгібіторів ДПП-4 та селективного інгібітора натрій-глюкозного транспортера в нирках людини у хворих на ЦД 2 типу; IV фази з вивчення аналогів інсуліну для досягнення цільового контролю глікемії у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів. 

Упродовж останніх років працівники кафедри ендокринології продовжують роботу з впровадження сучасних методик корекції вуглеводного обміну у пацієнтів із цукровим діабетом в умовах денного стаціонару поліклініки та в амбулаторних умовах, зокрема, регуляції постпрандіальної глікемії за допомогою сучасних методик інсулінотерапії (базисно-болюсної, інтенсифікованої), зокрема, з використанням аналогів людських інсулінів при цукровому діабеті 1-го та 2-го типу, а також сучасних пероральних цукрознижувальних препаратів. 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Кафедра проводить навчально-педагогічну роботу на базі Львівського обласного клінічного ендокринологічного диспансеру та 4-ї міської клінічної лікарні.

На кафедрі проводиться викладання дисципліни «Ендокринологія» студентам – IV і VІ курсів медичного факультету, дисципліни «Клінічна фармакологія» – студентам V курсу медичного та IV курсу стоматологічного факультетів і клінічним ординаторам. На кафедрі навчаються також іноземні студенти, практичні заняття та лекції проводяться українською, англійською та російською мовами.

Викладання студентам усіх курсів та факультетів здійснюється згідно з новими навчальними програмами (за Болонською системою), педагогічний процес методично забезпечений.

На кафедрі проводять цикли спеціалізації та передатестаційні цикли з дисциплін «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія», курси тематичного удосконалення з актуальних питань ендокринології для лікарів різних спеціальностей, викладають дисципліни: «Ендокринологія», «Дитяча ендокринологія» та «Клінічна фармакологія» для лікарів-інтернів різних спеціальностей.

 

-->