|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Факультет післядипломної освіти / Кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО

Кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

Вул. Миколайчука 9,  79059 , м. Львів, Україна,

Тел.+380 (32) 258-74-20, 231-95-30

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

КЛІНІЧНА БАЗА: комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Лаповець Любов Євгенівна,  академік АН ВО України, професор, доктор мед. наук


 

ЗАВУЧ КАФЕДРИ  -  кандидат біологічних наук,  доцент Лебедь Галина Богданівна 

 

ШТАТ КАФЕДРИ

Акімова В.М., доцент, к.біол.н., доцент;  Андрушевська О.Ю., доцент, к.мед.н., доцент; Лебедь Г.Б., доцент, к.біол.н., доцент;  Порохнавець Л.Є., доцент, к.мед.н., доцент; Ястремська О.О., доцент, к.мед.н., доцент; Максимюк Г.В., доцент, к.біол.н., доцент;Бойків Н.Д, доцент , к.мед.н.; Залецький М.П., доцент, к.біол.н.; Кость А.С., доцент, к.мед.н.; Лавро З.Я., асистент, к.мед.н.; Дем’янчук Н.Р., асистент; Цимбала О.П., асистент ; Мартьянова О.І., асистент, к.мед.н.; Луців Н.З., асистент; Степась Ю.М.,асистент; ст. лаборанти: Долинська Н.В., Муса-Ахунова Л.М., Погребняк Т.О., Попова І.В.

Кафедра клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького заснована в 1982 році займається підготовкою спеціалістів з вищою медичною освітою за спеціальністю лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики, клінічної біохімії, лабораторної імунології та вищою немедичною освітою за відповідною спеціальністю: біолог імунологічної лабораторії - "Лабораторна імунологія", біолог клінічної лабораторії - "Клінічна лабораторна діагностика", біохімік - "Клінічна біохімія”.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Форми навчального процесу: цикли спеціалізації, передатестаційні цикли, тематичне удосконалення, однорічна інтернатура, клінічна ординатура.

Підготовка фахівців здійснюється за уніфікованими освітньо-професійними програмами затвердженими МОЗ, на основі яких розроблені робочі програми та навчальні плани з усіх дисциплін для циклів спеціалізації та передатестаційних циклів відповідно: “Клінічна лабораторна діагностика”, “Клінічна біохімія”, “Лабораторна імунологія”; підготовка інтернів здійснюється на основі навчального плану інтернатури зі спеціальності “Лабораторна діагностика”. На основі типових програм циклів спеціалізації (інтернатури) з клінічної лабораторної діагностики, клінічної біохімії ті лабораторної імунології розроблені 11 робочих програм для циклів тематичного удосконалення: “Засади діагностики гематологічних захворювань”, “Лабораторна діагностика анемічних синдромів”, “Лабораторна діагностика новотворів кровотворної і лімфоїдної тканин”, “Лабораторна діагностика імунодефіцитів”, “Цитодіагностика передпухлинних станів та пухлин різної локалізації (4)” “Діагностика системи гемостазу”, “Лабораторна діагностика невідкладних станів”, “Контроль якості лабораторних досліджень”. Розроблена робоча програма суміжної дисципліни для циклу інтернатури і спеціалізації зі спеціальності “Загальна практика – сімейна медицина”.  

Матеріально-технічна база кафедри представлена всім необхідним для забезпечення ефективного функціонування та проведення як навчального процесу, так і консультативних біохімічних, імунологічних, гемостазіологічних, гематологічних, цитологічних досліджень.

Інформація про інтернатуру

ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • З 2010 року на кафедрі проводиться науково-дослідницька робота „Розробка диференційної тактики діагностики, лікування і профілактики моно- і поліорганної недостатності при гострих абдомінальних захворюваннях і травмах.”
  №ДР 0110U002149,   ІН.21.00.0002.10
 • Дослідження клітинних і гуморальних факторів імунітету при різних захворюваннях.
 • Дослідження системи гемостазу. Розробка диференційної тактики діагностики, лікування і профілактики післяопераційних ускладнень у невідкладній абдомінальній хірургії на основі комплексної оцінки індивідуальних особливостей гомеостазу.
 • Вивчення біологічних властивостей неопластичних клітин у хворих на лімфоїдні пухлини з використанням морфологічних, імунологічних, молекулярно-генетичних методів; вдосконалення діагностики цих захворювань; визначення характеру змін клітинних систем під впливом лікування.
 • Особливості лабораторної діагностики при хронізації хвороб, які передаються статевим шляхом.

 ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

 • На кафедрі захищені 4 докторських та 13 кандидатських дисертацій; виконуються  6 кандидатських десертацій.
 • Встановлено стимулюючий ефект помірного і субмаксимального фізичного навантаження на розвиток неспецифічної адаптаційної реакції активації у здорових осіб (вивчались субпопуляції Т-лімфоцитів, тимусний сироватковий фактор, фагоцитоз, інтерлейкіни 1β та IL-6, інсулін, соматотропний гормон, адренокортикотропний гормон, кортизол). Помірне фізичне навантаження у хворих на стабільну стенокардію має стресовий характер впливу.
 • Виявлено, що маніфестацію клінічних проявів гострої переміжної порфірії зумовлюють ізомери копропорфірину. Уро- та копропорфірини визначаються на кафедрі в добовій сечі пацієнтів.
 • Дослідженням протефлазіду на культурі клітин людського організму (реакія бласттрансформації. лімфоцитів) встановлено, що даний препарат підвищує продукцію γ -інтерферону та зменшує апоптозозалежність клітин. Розроблено технологію випуску Протефлазіду у виді супозиторіїв, отримано патент за пропозицію.
 • Розроблено високоефективний метод диференційної діагностики механічної та паренхіматозної жовтяниці за даними співвідношення глюкуронідів білірубіну в крові. Отримано патент на винахід.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ


Посібники:

 1. Заремба Є.Х., Кияк Ю.Г., Бабиніна Л.Я., Скибчик В.А., Луцик Б.Д. та ін. Кардіологія для сімейних лікарів /Навчальний посібник за ред. Є.Х. Заремби. – К.: Поліграфіст, 2011. – 532с.
 2. Клінічна лабораторна діагностика. Практикум (3-є видання) / Л.Є. Лаповець,  Б.Д. Луцик, Г.Б. Лебедь, Л.Є. Порохнавець, О.О. Ястремська, О.Ю. Андрушевська, І.П. Кокодиняк, Г.В. Максимюк, В.М. Акімова, Н.Д. Бойків, А.С. Кость, З.Я. Лавро. – Львів,  2011. – 252 с.
 3. Клінічна лабораторна діагностика за ред. Б.Д.Луцика / Б.Д.Луцик, Л.Є.Лаповець, Г.Б.Лебедь, В.М.Акімова. – Київ: Медицина, 2011. – 288с.
 4. Посібник з лабораторної імунології (3-є видання) / Лаповець Л.Є., Луцик Б.Д., Лебедь Г.Б., Акімова В.М. - Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 266 с.
 5. Луцик Б.Д., Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б., Акімова В.М., Мішунін І.Ф. Клінічна лабораторна діагностика //К.:ВСВ "Медицина", 2011. – 288с.
 6. Клінічна біохімія. Практикум. – Львів: Ліга-Прес, 2012(2-е видання) /Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б., Луцик Б.Д., Порохнавець Л.Є., Ястремська О.О., Андрушевська О.Ю., Кокодиняк І.П., Максимюк Г.В., Акімова В.М., Кость А.С., Бойків Н.Д., Залецький М.П., Лавро З.Я., Мартьянова О.І. – 180с.
 7. Вибрані лекції з лабораторної медицини. Частина 2. Загально-клінічні та цитологічні дослідження / Лаповець Л.Є., Порохнавець Л.Є., Андрушевська О.Ю., Бойків Н.Д., Лебедь Г.Б., Ястремська О.О., Акімова В.М., Залецький М.П., Луцик Б.Д., Кокодиняк І.П., Кость А.С. - Львів: Видавництво ФОП Краєвський Р.П. ,2012. - 276 с.
 8. Вибрані лекції з лабораторної медицини. Частина1. Гематологічні дослідження /Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б., Ястремська О.О., Луцик Б.Д., Порохнавець Л.Є, Акімова В.М., Залецький М.П. - Львів: Видавництво ФОП Краєвський Р.П., 2013.- 340 с.

Методичні рекомендації, розробки для навчального процесу:

1. Лаповець Л.Є., Акімова В.М., Лебедь Г.Б., Луцик Б.Д., Порохнавець Л.Є., Ястремська О.О., Андрушевська О.Ю., Максимюк Г.В., Кость А.С., Бойків Н.Д. Методичні рекомендації до семінарських занять передатестаційного циклу "Лабораторна імунологія" //Львів, 2011. – 20с.

2. Луцик Б.Д., Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б., Ястремська О.О., Акімова В.М., Максимюк Г.В. Методичні рекомендації. Основи контролю якості в клініко-діагностичних лабораторіях (для лікарів-лаборантів, слухачів ФПДО) //Львів, 2012. – 34с.

ВИБРАНІ СТАТТІ:

 1. Лаповець Л.Є., Матолич У.Д. Особливості змін показників гуморального імунітету при ранніх та пізніх ускладненнях переломів нижньої щелепи // Лабораторна діагностика – 2011. – № 1. – С.17-20.
 2. Акімова В.М., Лаповець Н.Є., Белявська Б.М., Лаповець Л.Є., Залецький М.П. Цитокіновий профіль сироватки крові хворих на абдомінальний туберкульоз та гострий апендицит //Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2011. -№4. – С.46-49
 3. Матолич У.Д., Лаповець Л.Є. Динаміка активності кісткового ізоферменту лужної фосфатази в різні терміни ускладнених переломів нижньої щелепи //Лабораторна діагностика. – 2011. - №4. – С.23-27.
 4. Лаповець Л.Є., Матолич У.Д., Горицький В.М. Цитокіновий профіль сироватки крові при ранніх та пізніх запальних ускладненнях переломів нижньої щелепи //Практична медицина. – 2011. - №3. – С.59-64.
 5. Лаповець Л.Є., Уштан С.В., Акімова В.М. Функціональний стан слинних залоз та процес кісткової регенерації при неускладнених переломах нижньої щелепи //Практична медицина. – 2011. - №5. – С.63-68.
 6. Козлова О.І., Поліщук Р.С., Цимбалюк-Волошин І.П., Лебедь Г.Б. та ін. Результати лікування негоджкінських лімфом у дітей //Український журнал гематології і трансфузіології. – 2011. - №2(11). – С.20-28.
 7. Шалай О.О., Виговська Я.І., Лебедь Г.Б. та ін. Лабораторна діагностика волосистоклітинної лейкемії //Онкологія. – 2011. – Т.13, №3 (49). – С.203-208.
 8. Кияк Ю.Г., Лаповець Л.Є., Онищук Ю.І., Март’янова О.І., Гутор Я.Г. Цитокіновий профіль у пацієнтів з гострим коронарним синдромом в залежності від кількості вживання алкоголю //Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип.1. – С. 138-140.
 9. Лаповець Л.Є., Акімова В.М., Луців Н.З.. Функціональна активність нейтрофільних гранулоцитів при гострому холециститі //Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип.1. – С.146-148.
 10. Лаповець Л.Є., Акімова В.М., Цимбала О.П. Стан ендогенної інтоксикації у хворих на гострий калькульозний холецистит //Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип.1. – С.149-151.
 11. Степась Ю.М., Лаповець Л.Є., Залецький М.П.Стан прокоагулянтної ланки системи гемостазу та вміст розчинних фібрин-мономерних комплексів у хворих на гострий холецистит //Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип.2, Т.1. – С.92-94.
 12. Кияк Ю.Г., Лаповець Л.Є., Онищук Ю.І., Башта Г.В., Залецький М.П. Фактор некрозу пухлин альфа та розчинний рецептор Р1 у осіб, які вживають надмірні дози алкоголю //Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип.2, Т.1. – С.68-70.
 13. Лаповець Л.Є., Уштан С.В., Горицький В.М. Вміст цитокінів у крові при травматичних ушкодженнях слинних залоз //Новини стоматології. – 2012. - №1. – С.28-30.
 14. Максимюк Г.В., Лаповець Л.Є. Методика визначення концентрації вільних і зв’язаних Са2+, К+, Na+ у фракціях водних екстрактів проб біологічного матеріалу //Лабораторна діагностика. – 2012. -№1. – С.9-11.
 15. Максимюк Г.В., Воробець З.Д., Максим’юк В.М. Зв’язок концентрацій сперматозоїдів та іонів солей лужних металів у спермі //Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2012. – Вип.3, №.1. – С.44-53.
 16. Луцик Б.Д., Кость А.С., Бойків Н.Д., Білобрин М.С. Клініка і діагностика менінгітів та інсультів (огляд літератури) //Вісник проблем біології і медицини. – 2012. –Вип.1. – С.24-26.
 17. Євстахевич Ю.Я., Виговська Я.І., Євстахевич І.Й., Індешко В.Ф., Пеленьо Н.В., Лебедь Г.Б. та ін. Спленектомія у лікуванні хворих на волосистоклітинну лейкемію //Онкологія. – 2012. – Т.14, №1. – С.59-63.

Патенти:

 1. Максимюк Г.В., Воробець Д.З., Лаповець Л.Є., Санагурський Д.І., Максим’юк В.М. Спосіб визначення концентрації вільних і зв’язаних іонів у водних екстрактах проб біологічного матеріалу Патент 69773 Україна, МПК (2012.01) G01N21/00 - G01N21/41 - U201113162, Заявл. 08.11.07 Опубл. 10.05.12; - Бюл. №9. –7 с.
 2. Пат. 53424 Україна, МПК А61К 39/04. Спосіб ранньої діагностики туберкульозу. Пат. 53424 Україна, МПК А61К 39/04 / Н.Є. Лаповець, Л.І. Білозір, Л.Є. Лаповець, В.М. Акімова №U2010 02929; Заявл. 15.03.10; Опубл.11.10.10.- Бюл. №19. – 5с.
 3. Пат. 57076 Україна, МПК G01N 33/48. Спосіб приготування копрофільтрату для визначення інтерлейкінів копрофільтрату у дітей раннього віку з гострими кишковими інфекціями, спричиненими умовно-патогенною мікрофлорою: Пат. 57076 Україна, МПК G01N 33/48  / Г.О. Литвин, О.Є. Січкоріз,Л..Є. Лаповець, О.Б. Надрага (Україна); № U2010 08799 ; Заявл. 15.07.10; Опубл.10.02.11.- Бюл. №3. – 4с.

опубліковано Тези доповідей:

Вітчизняні:

 1. Лаповець Л.Є., Акімова В.М., Луців Н.З. Бактерицидна активність нейтрофілів при гострому холециститі //Здобутки клінічної та експериментальної медицини / Збірник матеріалів підсумкової науково-практ. конфер. – Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2012. - 17 квітня.– С. 47.
 2. Лаповець Л.Є., Акімова В.М., Цимбала О.П. Ендогенний токсикоз, як фактор ускладнень у хворих на гострий калькульозний холецистит //Здобутки клінічної та експериментальної медицини / Збірник матеріалів підсумкової науково-практ. конфер. – Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2012. - 17 квітня.– С. 47.
 3. Акімова В.М., Угрин О.М., Бейсюк О., Лаповець Л.Є., Лаповець Н.Є., Залецький М.П. Імуномоделюючий вплив дієтичної добавки "імунна формула" у людей, часто хворіючи на застудні захворювання //Імунологія та алергологія наука і практика. – 2012. - №1 (додаток). –Тези доповідей ХІІІ Української науково-практичної конференції з актуальних питань клінічної та лабораторної імунології, алергології і імунореабілітації. – Київ, 2012. – 26-27 квітня. – С.33-34.
 4. Лаповець Н.Є., Сахелашвілі М.І., Акімова В.М., Вербовська Г.В. Цитокінова дизрегуляція при абдомінальному туберкульозі //Тези доповідей науково0практичної щорічної 9-ої конференції приуроченої до дня науки "Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу". - м.Львів, 2012. - травень – Вип.9. – С.178-180.
 5. Акімова В.М., Лаповець Л.Є., Лаповець Н.Є., Залецький М.П. Особливості цитокінового статусу при гострому апендициті /Тези доповідей науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів" Тернопіль, 2012. – 10-11 листопада. - //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. - №1. – С.168
 6. Світлик Г.В., Акімова В.М., Гарбар М.О. Прозапальні цитокіни при гострому інфаркті міокарда //"Здоров’я та довголіття. Впровадження методів не медикаментозної терапії та нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина – запорука здоров’я". – Львів, 2012.- 29 березня. Тези науково-медичних конференцій в рамках ХVIII медичної виставки «Галмед». – Львів. – 2012. – С. 85-86.
 7. Матолич У.Д., Лаповець Л.Є. Динаміка вмісту IL-1β в слині хворих на ускладнені переломи нижньої щелепи /Тези доповідей науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів" Тернопіль, 2012. – 10-11 листопада. - // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. - №1. – С.190

Зарубіжні:

 1. Kost A., Lutsyk B., Lapovets L. The inflammatory response in storke / AACC Anaheim, California. – 25-29.07. 2010. – V.56, №6. – P. A145
 2. 1th EFCC Continuous Postgraduate Course in Clinical Chemistry "New trends in classification, diagnosis and management of inflammation" (Нові тенденції в класифікації, діагностиці та лікуванні запалення), 22-23 жовтня 2011 р., м. Дубровнік, Хорватія
 3. Вальчук М.А., Лукьянова А.С., Зотова Е.В., Войцицкий Ю.В., Лебедь Г.Б., Логинский В.Е., Б. Пеньковска-Греля Диагностическое и прогностическое значение трисомии 12 хромосомы при хроническом лимфолейкозе //Всероссийская научно-практ. конференция «Клиническая лабораторная диагностика в гематологи». – г. С-Пб, 16-17 ноября  2011. - Вестник гематологии. –2011. – Т.VII, №4. – С.8-9

Лікувальна робота

Кафедра клінічної лабораторної діагностики знаходиться на базі комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Лікарня є багатопрофільною. Профіль відділень: терапевтичний, хірургічний, кардіологічний, офтальмологічний, гінекологічний, стоматологічний, відділення реаніматології та анестезіології, неврологічний, клініко-діагностична лабораторія, відділення переливання крові. Загальна кількість ліжок в стаціонарі – 960.

На кафедрі є необхідне обладнання для забезпечення ефективного функціонування та проведення консультативних досліджень біохімічними, імунологічними, гемостазіологічними, цитологічними методами.

Працівниками кафедри виконуються консультативні дослідження: визначення уро- та копропорфіринів в сечі, методика диференційної діагностики жовтяниць, визначення активності ферментів, рівня середніх молекул, показників ліпідного обміну, діагностика тромбофілій, геморагічного синдрому, ДВЗ-синдрому, діагностика імунодефіцитних станів, загальноклінічні дослідження крові та сечі, цитодіагностика серозних рідин, передпухлинних станів та пухлин різної локалізації.

Протягом останнього року одна із груп слухачів займається на новій клінічній базі кафедри – клініко-діагностичній лабораторії науково-медичного центру Святої Параскеви.

 

-->