|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра сімейної медицини ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79059, м. Львів, вул. Миколайчука, 9, Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги 

Телефон: (032) 258-74-66 

Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Кияк Юліан Григорович доктор медичних наук, заслужений професор ЛНМУ ім. Д. Галицького, академік академії наук вищої освіти України 

 • ЗАВУЧ КАФЕДРИ кандидат медичних наук, доцент Капустинський Олег Олегович 
 • ВІДПОВІДАЛЬНА З ІНТЕРНАТУРИ  кандидат медичних наук, доцент Заремба-Федчишин Олена Віталіївна 
 • ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА НАУКОВУ РОБОТУ кандидат медичних наук, доцент Слаба Наталія Анатоліївна 
 • ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ЛІКУВАЛЬНУ РОБОТУ кандидат медичних наук, асистент Беш Дмитро Ігорович  

ШТАТ КАФЕДРИ 

 • Професори: д.мед.н.,заслужений професор ЛНМУ ім.Д. Галицького, акад. АНВОУ Кияк Ю.Г., д.мед.н., заслужений професор ЛНМУ ім.Д. Галицького, акад. АНВОУ Заремба Є.Х., д.мед.н. Скибчик В.А., д.мед.н. Соломенчук Т.М., д.мед.н. Світлик Г.В.
 • Доценти: к.мед.н. Башта Г.В., к.мед.н. Слаба Н.А., к.мед.н. Заремба-Федчишин О.В., к.мед.н. Іжицька Н.В., к.мед.н. Копчак Л.М., к.мед.н. Капустинський О.О., к.мед.н. Заремба О.В.
 • Асистенти: к.мед.н. Тишко Л.О., к.мед.н. Федечко М.Й., к.мед.н. Шатинська-Мицик. І.С., к.мед.н. Беседіна А.С., к.мед.н. Беш Д.І., к.мед.н. Голик О.М.,  к.мед.н. Макар О.Р., к.мед.н. Склярова О.Є., к.мед.н. Молчко О.Ю., к.мед.н. Білавка І.В., к.мед.н. Обоцька Х.М., к.мед.н. Онищук Ю.І.,  к.мед.н. Юзич І.А.,  к.мед.н.  Чнгрян Г.В, Климкович О.Ю., Смалюх О.В., Полторак Л.В., Процько В.В., Бушєва О.В.
 • Лаборанти: Демська Г.І., Костишин І.В., Криса І.Р., Булак О.В., Смалюх О.В.
 • здобувачі ступення доктора наук: к.мед.н. Башта Г.В.
 • здобувачі ступеня кандидата наук: Климкович О.Ю., Смалюх О.В., Процько В.В., Бушуєва О.В. 

Кафедра була організована у грудні 1983 року, як кафедра терапії № 2. У 1990 році у складі кафедри було започатковано курс реабілітації та курортології у м. Трускавці. У 1993 році курс реабілітації і курортології було реорганізовано в окрему кафедру, а при кафедрі терапії № 2 організовано курс сімейної медицини а також клінічної імунології. Кафедра почато називатись кафедрою терапії № 2 з курсами сімейної медицини та клінічної імунології. У цьому ж році в Луцьку було відкрито філію кафедри для проходження спеціалізації інтернатури з спеціалізації випускників вищих навчальних медичних закладів. У 1995 році кафедра була перейменована на кафедру сімейної медицини з курсом клінічної імунології, а у 1998 році курс клінічної імунології реорганізовано в окрему кафедру. Тепер кафедра іменується кафедрою сімейної медицини і має філію в місті Луцьку.

НАУКОВА РОБОТА

Тема НДР кафедри: Особливості механізмів розвитку та клінічного перебігу гострих і хронічних форм ішемічної хвороби серця у залежності від факторів ризику. УДК: 616.12-099+616.12-005 № держреєстрацiї 0110U000124

Напрями наукових досліджень:

 • кореляція між клінічними та ультраструктурними змінами в міокарді при серцево-судинних захворюваннях, цукровому діабеті 2 типу і кардіоміопатіях;
 • вплив артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 2 типу, надмірних доз алкоголю та професійних шкідливостей на зміни показників крові, в кореляції з результатами клінічних і функціональних методів дослідження;
 • надмірні дози алкоголю як фактор ризику і тригер розвитку гострого коронарного синдрому і токсичних кардіоміопатій;
 • особливості змін в імунній системі, гемостазі та варіабельність серцевого ритму при алкогольних кардіоміопатіях;
 • вплив артеріальної гіпертензії на клініко-функціональне та  ультраструктурне ремоделювання серця;
 • гібернація міокарда при гострому інфаркті та артеріальній гіпертензії як предиктор апоптозу кардіоміоцитів і розвиток серцевої недостатності;
 • фактори ризику та клінічний перебіг стабільних форм ішемічної хвороби серця при хронічній хворобі нирок недіабетичного походження;
 • особливості метаболізму сполучної тканини та маркери запалення у хворих на нестабільну стенокардію і медоти корекції;
 • обґрунтування почергового застосування ліприлу та ліпразиду у поєднанні з тридуктаном МВ і гіпо-гіпермагнітотерапією у хворих на артеріальну гіпертензію;
На кафедрі проводиться фундаментальне дослідження: Вплив гострого інфаркту міокарда, артеріальної гіпертензії і цукрового діабету 2 типу на ультраструктурне ремоделювання міокарда і розвиток серцевої недостатності УДК:  616.127-005.8+616.12-008.331.1+616.379-008.65)-02-616.127-036.82+616,  держреєстрацiї 0111U005205
За останні 10 років на кафедрі захищені 3 докторські та 20 кандидатських дисертаційних робіт. Виконується 7 кандидатських дисертаційних робіт.

Лікувально-консультативна робота

У 2003 році між КМКЛШМД і ЛДМУ ім. Данила Галицького було укладено угоду, згідно якої кафедра сімейної медицини, як структурна одиниця клініки, проводить лікувально-діагностичну роботу на базі інфарктного (60 ліжок, з них 8 – блок інтенсивної терапії) та кардіологічного (60 ліжок) відділень. Загальне число ліжок – 120. Кафедра також має можливість користуватися клінічними базами інших відділень лікарні. Лікувальна і організаційна робота проводиться сумісно з працівниками кафедри сімейної медицини на чолі з завідувачем кафедри.
Співробітники кафедри координують всі напрямки лікувального процесу в базових відділеннях Лікарні. Академік АНВОУ професор Кияк Ю.Г., академік АНВОУ професор Заремба Є.Х., професор Скибчик В.А., пофесор Соломенчук Т.М. і доценти кафедри консультують стаціонарних хворих, два рази в тиждень проводить планові обходи хворих базових відділень (1 раз – в інфарктному відділі, 1 раз – в кардіологічного відділі); особисто оглядають всіх тематичних хворих, які спостерігаються згідно планової тематики кафедри, у позаурочний час в ургентних ситуаціях консультують тяжких хворих. Крім базових відділень, проводиться консультативна робота у інших відділеннях нетерапевтичного профілю КМКЛШМД.

Щоденно проводяться ранкові конференції з розбору всіх тяжкохворих, які поступили протягом доби в базові відділи лікарні за участі викладачів, чергових лікарів, курсантів, інтернів. Викладачі кафедри постійно консультують складних, ургентних, тяжких і клінічно неясних хворих у вихідні дні. Проводиться аналіз лікувального процесу, основних показників, які характеризують лікувальну роботу відділень - летальність, ліжкодень тощо.

Працівники кафедри постійно приймають участь в проведенні науково-практичних конференцій. Викладачі кафедри - активні учасники проведення патанатомічних розборів, вони рецензують історії хвороби померлих. Консультативна робота кафедри поширюється далеко за межі кафедри, і охоплює стаціонарні відділення цілого ряду лікувальних закладів Львова та області. Колектив кафедри приймає активну участь в роботі всеукраїнських, обласних кардіологічного і терапевтичного товариств.

Проблемна лабораторія кафедри допомагає базовим відділам в діагностичній роботі, зокрема в імунологічних дослідженнях, дослідженнях системи зсідання крові та фібринолізу. В лабораторії кафедри протягом 2005 - 2012 роках обстежено понад 1796 хворих, проведено 2277 аналізів.

Міжнародне спіробітництво

Встановлено міжнародні зв’язки з лікарями та вченими з Великобританії, США, Бельгією, Німеччиною, Росією, Білорусією з проблем сімейної медицини, кардіології, ревматології. Кафедра співпрацює з кафедрою кардіології Шльонського медичного університету в Катовіце (Польща), очолюваної екс-президентом Європейської асоціації кардіологів проф. Міхалом Тендерею.
Професор Кияк Ю.Г. член Європейської асоціації кардіологів і член Європейськї асоціації патологів, налагодив тісну співпрацю з професором Міхалом Тендерею у Польщі.

Професор Заремба Є.Х. виконує періодично функції експерта з сімейної медицини у ВООЗ. Завдяки організаційній підготовці і сприянню професора Заремби Є.Х. Асоціація сімейних лікарів України була прийнята в Світову та Європейську Асоціацію сімейних лікарів.
Дійсними членами Європейскої асоціації кардіологів є д.мед.н. проф. Кияк Ю.Г., д.мед.н. проф. Скибчик В.А., д.мед.н. проф. Соломенчук Т.М., к.мед.н асистент Шатинська-Мицик І.С., к.мед.н. асистент Барнет О.Ю., к.мед.н. асистент Беш Д.І.
Працівники кафедри щорічно приймають участь у міжнародних конгресах та конференціях з проблем серцево-судинних захворювань.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Посібники – 5

 1. Кулемзіна Т.В., Заремба Є.Х. Нетрадиційні методи лікування в практиці сімейного лікаря. Навчальний посібник. – Донецьк. – 2010. – 353 с.
 2. Кияк Ю.Г., Данилова Г.В., Січкоріз О.Є., Скибчик В.А. Вибрані питання гастроентерології. Навчальний посібник. – Львів: «Апріорі». – 2011. – 296 с.
 3. Заремба Є.Х., Кияк Ю.Г., Бабиніна Л.Я. та ін. Кардіологія для сімейних лікарів. Навчальний посібник. – Київ. – 2011. – 531 с.
 4. Заремба Є.Х., Гжегоцький М.Р., Шатинська-Мицик І.С., Дац І.В., Мицик Ю.О. Менопауза. Міждисциплінарні аспекти. Навчальний посібник. – Львів. – 2012. – 122 с.
 5. Заремба Є.Х., Заремба В.С., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В., Федчишин Н.Р. Застосування амаранту в медичній практиці. Навчальний посібник. – Львів. – 2012. – 179 с.

Підручник - 2

 1. Біляєва О.О., Заремба Є.Х., Зіменковський А.Б. та ін. Енциклопедія „Сімейна медицина” у 5-ти томах. Том 3. Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування. Том 3 / За редакцією засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В.Г.Передерія; акад. АНВО України, д-ра мед. наук, проф. Є.Х.Заремби. – Київ. – 2010. – 703 с.
 2. Білинський Б.Т., Влох І.Й., Заремба В.С. та ін. Енциклопедія „Сімейна медицина” у 5-ти томах. Том 4. Онкологія. Акушерство та гінекологія. Сексопатологія. Проктологія. Туберкульоз. Том 4 / За редакцією засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В.Г.Передерія; акад. АНВО України, д-ра мед.наук, проф. Є.Х.Заремби. – Київ „Здоров‘я”. – 2011. – 711 с.

Енциклопедичний словник – 1

 1. Созанський О.М., Томашевська О.Я., Нетлюх М.А., Заремба Є.Х. та ін. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник. У чотирьох томах Том 1. А-Д. – Київ, 2012. – 704 с.

Публікації у закордонних виданнях – 5

 1. Y. Kyyak, I Shatynska-Mytsyk, Yu. Mytsyk. Subclinical hypothyroidism as an independent risk factor for coronary heart disease in postmenopausal women // European Journal of Cardiovascular Nursing (2010) 9 (Supplement 1), S35.
 2. Y. Kyyak, O. Barnet Disturbances in coronary microcirculation in hypertension //Frontiers in cardiovascular bilogy (2010) Berlin CD-abstract book
 3. Y. Kyyak, O. Barnet Cardiomyocyte remodeling in heart failure //Heart failure congress (2010) Berlin CD-abstract book
 4. Y. Kyyak, O. Barnet Ultrastructural evidence of apoptosis in acute myocardial infarction and chronic aneurism wall // Artery 10 Verona2010 Abstract book
 5. Y. Kyyak, O. Barnet Myocardial hibernation in arterial hypertension and acute myocardial infarction as predictor of heart failure // European meeting in Hypertension and Cardiovascular prevention Congress 2011 Abstract book

Статті у журналах –  102
Тези повідомлень – 134
Тези за кордоном – 24
Виступи на конференціях –  98
Методичні рекомендації – 9
Патент – 4

Громадська та виховна робота

На кафедрі проводяться наступні виховні аспекти: деонтологічний, патріотичний, професійно-відповідальний і правовий. Одним із пріоритетних напрямів у ідейно-виховній роботі кафедри є формування національної самосвідомості, як найважливішої риси особистості. Цьому сприяють використання літератури про героїзм українського народу у національно-визвольній боротьбі, наповнення лекцій та позааудиторної роботи українознавчою тематикою, ознайомлення із життям видатних українських лікарів  і медсестер, які брали участь в ОУН, УПА.
На кафедрі розроблений конкретний план  виховної роботи з кожною групою курсантів та інтернів. На  всіх передатестаційних та тематичних циклах викладачами проводяться  заплановані  лекції та бесіди. В лекціях  розкриваються наступні теми: про забуті і маловідомі сторінки історії України та визвольних рухів; про історичне минуле і сьогодення Львівщини; про борців за незалежну Україну; про забуті імена українців - вчених, лікарів, поетів, письменників, політиків, музикантів, кінорежисерів, про українську діаспору, про українських жінок - вчених, політиків, митців, про традиції українського народу.

Крім того, на циклах з участю курсантів організовуються зустрічі з відомими політичними діячами, депутатами Верховної Ради, письменниками, поетами, економістами.

Розроблений на кафедрі план екскурсії по історичних, пам’ятних місцях древнього Львова. З курсантами різних циклів проводиться оглядова екскурсія по м. Львову, відвідування музею галицької медицини, знайомство з життям і діяльністю визначного діяча української медицини проф. М. Панчишина, відвідування музею етнографії і українського мистецтва, відвідування храмів Львова, музею І. Франка, Личаківський цвинтар, Стрийського парку, національного музею, палацу мистецтв, органного залу тощо.

На кафедрі виділений день для проведення серед лікарів-курсантів та лікарів-інтернів ідейно-виховної роботи. В цей день лікарі-слухачі готують виступи з різної тематики, де розкривають національні традиції українського народу, ознайомлюють з життям і діяльністю визначних патріотів України, розкривають історичне минуле свого краю. За ці заходи відповідає куратор циклу. Він же звітується про проведену суспільно-виховну роботу з курсантами або лікарями-інтернами на кафедральній нараді.

Зав кафедри, проф. Кияк Ю Г  є головою спеціалізованої вченої ради Д 35. 600.05 із захисту докторських і кандидатських дисертацій з кардіології і внутрішніх хвороб у ЛНМУ імені Данила Галицького та членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з фізіології, патологічної анатомії і гігієни і ЛНМУ. Був, також, членом спеціалізованої вченої ради з цитології, клітинної біології та гістології в інституті біології клітин НАН України.

Акад. АНВОУ проф. Кияк Ю.Г є головою обласного осередку Української асоціації спеціалістів «Мікроциркуляція, гемореологія і тромбоутворення», член редколегії Львівського медичного часопису і журналу «Внутрішня медицина» член асоціації лікарів-інтерністів України, наукового товариства Шевченка (НТШ), лікарів-інтерністів України, член Європейської асоціації кардіологів і член Європейськї асоціації патологів.
Акад. АН ВО України, професор Є.Х. Заремба – член Українського лікарського товариства, Наукового товариства ім. Т. Шевченка, президент Асоціації сімейних лікарів Львівщини, віце-президент Асоціації сімейних лікарів України, член Світової і Європейської організації сімейної медицини, заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, член спеціалізованої вченої ради Д 35.600.05 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, керівник Західного регіонального центру відділення медицини АН ВО України, дійсний член асоціації превентивної та антиейджинг медицини, член редакційної колегії журналу "Український кардіологічний журнал", член редакційної колегії журналу "Український ревматологічний журнал", член редакційної колегії журналу "Практична медицина", член редакційної колегії журналу "Сімейна медицина", член редакційної ради Белоруського журналу "Лечебное дело", член Українського лікарського товариства.

Кафедра сімейної медицини є першої на Україні, яка почала підготовку лікарів-інтернів і лікарів-слухачів із сімейної медицини. Колективом кафедри проводиться цілеспрямована робота у формуванні психології сімейного лікаря. Викладачами кафедри написано ряд статей на тему: принципи медичної етики і деонтології у формуванні особистості лікаря-інтерна в сучасних умовах; особливості психології сімейного лікаря тощо. 

 

-->