|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна

Помилка
 • Error loading Menus:
Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО


 • АДРЕСА
  79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
  тел.: +38 (032) 275-76-32 
  e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  
 • Канцелярія:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – один із провідних медичних університетів ІV рівня акредитації, що має давню історію і славні традиції. Підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України.

 • За показниками діяльності ЛНМУ імені Данила Галицького посідає провідні позиції у рейтингах серед вищих закладів освіти та вищих медичних навчальних закладів України.

  Освітянські та наукові здобутки працівників Університету щороку представляються на міжнародних та державних освітянських, медичних, фармацевтичних виставках, де нагороджуються медалями, дипломами та іншими відзнаками. У 2016 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького отримав ГРАН-ПРІ «ЛІДЕР МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» та ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ у номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти» на Сьомій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016» (м. Київ). На цій же виставці ЛНМУ імені Данила Галицького також удостоєний таких відзнак, як ДИПЛОМ за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір та СЕРТИФІКАТ якості наукових публікацій, котрий Університет отримав на підставі високого рейтингового показника у наукометричній базі даних SciVerse Scopus. За плідну організаторську діяльність із забезпечення якості національної освіти ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» нагороджено ректора ЛНМУ імені Данила Галицького, члена-кореспондента НАМН України, професора Зіменковського Бориса Семеновича.

  На Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ, жовтень 2016) наш Університет став ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСУ І СТУПЕНЯ та нагороджений ДИПЛОМОМ у номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури». ЛНМУ імені Данила Галицького також нагороджений ДИПЛОМОМ «За активну участь в інноваційній освітній діяльності».
  У рамках Форуму під час Національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у номінації «Електронний освітній ресурс» ЛНМУ імені Данила Галицького нагороджений ВІДЗНАКОЮ ЗА ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС «Д362 Державний формуляр лікарських засобів», а ПОЧЕСНИМ ДИПЛОМОМ лауреата цього конкурсу нагороджений завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації, професор Зіменковський Андрій Борисович. 
  За впровадження інноваційних технологій для підвищення якості освітнього процесу ректор ЛНМУ імені Данила Галицького, член-кореспондент НАМН України, професор Зіменковський Борис Семенович нагороджений ПОДЯКОЮ Восьмого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті».


  Сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького об’єднує 6 факультетів, медичний коледж, 78 кафедр (в т.ч. 47 клінічних, а також 19 опорних для вищих медичних навчальних закладів України), 14 навчальних корпусів, Стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, ботанічний сад, ЦНДЛ та лабораторію промислової токсикології, науково-дослідний центр випробувань протипухлинних засобів, наукову бібліотеку, 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, 4 музеї, 35 колективів художньої самодіяльності, 3 з яких мають звання Народних,  спортивно-оздоровчий табір „Медик”.

  Річний контингент Університету складає близько 19855 осіб, з них 6193 студентів,  понад 1319 інтернів,  понад 10 тисяч курсантів ФПДО. У 2014 році зараховано на навчання у клінічну ординатуру 29 осіб (з них 12 іноземців), у магістратуру – 20 осіб, в аспірантуру – 20 осіб. На сьогодні в Університеті навчаються 3 докторанти; 65 аспірантів (з них три іноземці); 39 магістрів; 62 клінічних ординатори (з них 22 іноземці), 410 студентів медичного коледжу.

  Упродовж минулого року на факультеті післядипломної освіти вдосконалили свій фаховий рівень понад 10 тисяч лікарів і провізорів, пройшли післядипломну підготовку близько 900 інтернів. У 2014 році завершили навчання 24 клінічні ординатори (з них 12 іноземців), 14 магістрів, 17 аспірантів.

  Науково-педагогічну роботу забезпечують 1320 вчених: 149 доктор наук та понад 696 кандидати наук, у тому числі 123 професори, 450 доцентів та старших викладачів. 

  Серед професорсько-викладацького складу ЛНМУ – 4 академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, 21 академік та член-кореспондент громадських академій, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 11 Заслужених діячів науки і техніки, 5 Заслужених працівників освіти, 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту, 20 Заслужених лікарів України.

  Починаючи з 1961 року, одночасно з підготовкою національних кадрів, Університет здійснює навчання іноземних громадян з країн Європи, Азії, Африки та Америки. За останні 50 років підготовлено близько 3 тисяч лікарів та провізорів-іноземців, які працюють у багатьох країнах світу. З 1997 року розпочато і динамічно розвивається навчання іноземних студентів англійською мовою. Станом на 1 листопада 2014 р. в Університеті навчається 1139 іноземний громадянин з 48 країн світу. Серед них 864 особи здобуває освіту англійською, 159 – українською, 58 – російською мовами. 

  Факультетом післядипломної освіти лише за роки незалежної України підготовлено і перепідготовлено близько 200 тисяч лікарів і провізорів. 

  Від 1991 р. науковцями Університету захищено більше 800 дисертацій. За цей період опубліковано близько 3 тис. підручників, посібників і монографій та понад 35 тис. наукових статей. 

  В Університеті функціонує аспірантура з 32 спеціальностей та докторантура з 6 спеціальностей. Працює 5 спеціалізованих вчених рад  для захисту кандидатських та докторських дисертацій з 11 спеціальностей. Станом на 1 січня 2016 року в Університеті заплановано і виконується 41 докторська дисертація. Упродовж минулого року виконано і захищено 7 докторських дисертацій, 42 кандидатські дисертації та 14 магістерських робіт. Вчене звання професора отримали 8 осіб, вчене звання доцента – 19 осіб. Свій професійний рівень підвищили близько 380 працівників Університету, в т.ч. за кордоном.

  За цей же час працівники Університету опублікували 26 підручників, 31 монографію, 53 навчальних посібники, 2 довідники, 5 науково-популярних видань, 2 навчальні типові програми, понад 1200 журнальних статей (у тому числі понад 70 статей у міжнародних реферованих фахових виданнях) та близько 950 тез у матеріалах наукових конференцій; 14 методичних рекомендацій та 11 інформаційних листів, затверджених МОЗ України. Отримано 87 патентів (з них 8 на винаходи та 79 на корисну модель), 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та 5 позитивних рішень на винаходи. Для включення до Реєстру галузевих нововведень МОЗ від ЛНМУ внесено 21 пропозицію. Кваліфіковані фахівці надають високоспеціалізовану медичну допомогу населенню Львова, Львівської області та інщих регіонів України. Лише обсяг хірургічних втручань на відкритому серці, сонних артеріях, ендоскопічні, кісткові пластики щелеп, операції при вроджених незрощеннях верхньої губи і піднебіння та інш. становить 35%  від кількості, проведених в Україні. Впроваджено біля 25 тисяч нових лікувально-діагностичних методик.  

  За участю науковців Університету публікуються журнали «Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис», «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Новини стоматології», «Гепатологія», «Медицина залізничного транспорту», «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія», «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація / Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization», «Світ ортодонтії», «Алергія у дитини»; збірники наукових праць «Лікарський збірник НТШ» і «Актуальні проблеми профілактичної медицини»; загальноукраїнські періодичні видання – газети «Alma Мater» і «Народне здоров’я» та ін.

  Учені Університету тісно співпрацюють з колегами-науковцями у різних напрямках медицини і фармації. Протягом минулого року з метою активнішого інтегрування у європейський дослідницький простір ЛНМУ імені Данила Галицького продовжував співпрацю із Західним науковим центром НАН України і МОН України та Львівським державним центром науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ).

  Упродовж багатьохх років ЛНМУ реалізовує угоди про співпрацю у галузі науки, освіти та студентських обмінів з Ягелонським університетом (м. Краків, Польща), Вроцлавським медичним університетом імені П’ястів Шльонських (Вроцлав, Польща), Познанським медичним університетом імені Кароля Марцінковського (Познань, Польща), Варшавським медичним університетом (Варшава, Польща), Люблінським медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща), Шльонським медичним університетом (Катовіце-Забже, Польща), Гданським медичним університетом (Гданськ, Польща), Жешувським університетом (Жешув, Польща), Софійським медичним університетом (Софія, Болгарія), Російським університетом дружби народів (Москва, Росія), Санкт-Петербурзьким медичним університетом імені І.П. Павлова (Санкт-Петербург, Росія), Інститутом політики та менеджменту у сфері охорони здоров’я Університету Еразма Роттердамського (Роттердам, Нідерданди) та ін. Підписано угоди про співпрацю з Університетом інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві (Польша), а також меморандум про взаєморозуміння з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (Німеччина).

  ЛНМУ є членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Accociation for Regional Coopperation in the fields of Health, Science and Technology - RECOOP HST Association).

  Науковці Університету беруть участь у міжнародних форумах: симпозіумах, конгресах, конференціях, робочих нарадах і зустрічах, які проводяться в Австрії, Болгарії, Великій Британії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Туреччині, Франції, Хорватії, Чехії, Ірландії, Канаді, Ізраїлю, Сербії, Угорщині, Вірменії, Республіці Білорусь, Швейцарії, Аргентині, Нідерландах та ін.

  Понад 80 науковців ЛНМУ є активними членами європейських та міжнародних фахових товариств.

  Почесними докторами університету є визначні вчені з провідних університетів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Польщі, США та інших країн.

 • ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ