|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Факультети / Медичний факультет №1

Медичний факультет №1

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

тел. (032) 275-59-36, 236-86-03

 

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

Дибас Богдан Володимирович
кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургіїї № 1

ПЕРСОНАЛ ДЕКАНАТУ

 • Заступники декана:
  • Танчин Ігор Андрійович, к.мед.н., доцент кафедри нормальної анатомії
  • Мицик Юліан Олегович, к.мед.н., доцент кафедри променевої діагностики і терапії;
  • Заступник декана з наукової роботи – Матещук-Вацеба Леся Ростиславівна, д.мед.м., професор кафедри нормальної анатомії;
  • Заступник декана з лікувальної роботи – Зінчук Олександр Миколайович, д.мед.м.,  завідувач кафедри інфекційних хвороб
  • Заступник декана з виховної роботи – Скалецька Наталія Михайлівна, асистент кафедри загальної гігієни з екологією
 • Вчений секретар - Шалько Ірина Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматології, венерології
 • Інспектори: Боднар Оксана Євгенівна, Смалюх Анна Володимирівна

До складу факультету входять: 

 1. Кафедра акушерства і гінекології
 2. Кафедра гігієни та профілактичної токсикології
 3. Кафедра дерматології, венерології
 4. Кафедра епідеміології
 5. Кафедра загальної гігієни з екологією
 6. Кафедра загальної хірургії
 7. Кафедра інфекційних хвороб
 8. Кафедра латинської та іноземних мов
 9. Кафедра нормальної анатомії
 10. Кафедра патологічної фізіології
 11. Кафедра педіатрії №1
 12. Кафедра сімейної медицини
 13. Кафедра радіології та радіаційної медицини
 14. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1
 15. Кафедра травматології і ортопедії
 16. Кафедра хірургії №1
 17. Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини
 18. Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Цілий ряд дисциплін, вивчення яких передбачено навчальним планом, студенти факультету вивчають  на кафедрах стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету післядипломної освіти.

Новим і перспективним способом реформування української вищої медичної школи сьогодні є її модернізація за європейським зразком шляхом приєднання її до Болонського процесу. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького затверджений базовим навчальним закладом з модернізації системи вищої медичної освіти згідно з Болонським процесом. Основним завданням на сучасному етапі реформування вищої медичної та фармацевтичної освіти є залучення науково-педагогічних колективів усіх кафедр університету до принципово нової моделі організації навчального процесу за кредитно-модульною системою, створення нових навчальних програм з дисциплін. У 2005 році наказом по університету було розпочато підготовку до впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. А в 2006 році проведено перший набір студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою.

Професорсько-викладацький склад проводить не тільки навчальну роботу. На кафедрах факультету розробляються, впроваджуються та удосконалюються актуальні напрямки досліджень у різних галузях медицини: розробка актуальних проблем невідкладної абдомінальної і гнійної хірургії, сучасні підходи до хірургічного лікування захворювань серця, легенів, щитоподібної залози та печінки (хірургія); охорона здоров'я матері і дитини (акушерство та гінекологія); прогнозування хвороб внутрішніх органів, вивчення нових препаратів для лікування туберкульозу (терапія і фтизіатрія); вивчення особливостей перебігу та лікування вірусних ушкоджень печінки; (інфекційні хвороби); розробка методів ранньої діагностики, лікування та профілактики хвороб дитячого віку (педіатрія); вплив довкілля на здоров'я людини; профілактика забруднень навколишнього середовища (гігієна). На клінічних базах кафедр факультету створено 10 спеціалізованих центрів лікування.

Плідно працює на факультеті студентське наукове товариство. Бажаючі студенти долучаються до наукової роботи ще з молодших курсів, де опановують навички праці з науковою літературою. З другого та третього курсів студенти на кафедрах фундаментальних дисциплін опановують основи постановки експериментів, а на клінічних кафедрах – класичні та новітні методи обстеження хворих на сучасній діагностичній апаратурі. Показником ефективності участі студентів в наукових гуртках є наукові статті, які вони публікують в періодичних виданнях як самостійно, так і в співавторстві з науковими керівниками. Загалом, більшість професорів, доцентів, асистентів факультету свій шлях в науку розпочинали саме з наукових студентських гуртків, виступів на обласних, республіканських та міжнародних студентських наукових конференціях, наукових форумах молодих вчених.

Студенти, які активно займаються громадською, спортивною, науковою роботою та добре вчаться можуть претендувати на отримання ряду благочинних та іменних стипендій: Президента України, голови Верховної ради, ім. М.Панчишина, голови облдержадміністрації тощо.

Навчання на факультеті проводиться за двома формами навчання – державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контрактна форма навчання). З першого по п’ятий курс студенти факультету навчаються за єдиними планами та програмами. На шостому курсі профілізація передбачає поглиблене вивчення внутрішніх, хірургічних хвороб, акушерства та гінекології, клінічної фармакології та імунології, анестезіології, інфекційних хвороб та гігієнічних дисциплін. Протягом шести років навчання студенти мають можливість пройти ряд спеціальних курсів за вибором: етику, естетику, нетрадиційні методи лікування, соціальну психологію, косметологію, сексологію тощо.

На медичному факультеті передбачено отримання єдиної базової професійної освіти майбутніх лікарів з видачею дипломів єдиного зразка.

Студенти, які виявили зацікавлення і здібності до наукової роботи, за рекомендаціями кафедр та студентського наукового товариства, можуть бути скеровані Вченою радою університету для подальшого навчання в магістратурі, клінічній ординатурі та аспірантурі.

На факультеті працює клуб “Милосердя”, роботу якого координують студенти 5-го та 6-го курсів, а членами є студенти з 1-го по 6-й курс. Організація спеціалізується на допомозі самотнім людям похилого віку, а також геріатричним відділенням лікарень. Студенти, члени клубу, опікуються хворими відділу паліативної медицини Шпиталю-лічниці імені митрополита Андрея Шептицького, мешканцями Львівького обласного геріатричного пансіонату. Члени клубу “Милосердя” допомагають медичному персоналу у догляді за хворими, проводять бесіди з мешканцями пансіонату і таким чином з однієї сторони опановують основи медсестринського догляду, а з іншої дарують людям своє тепло та посмішку, виявляючи свою милосердну допомогу. Окрім цього наші студенти долучаються до різних акцій львівських молодіжних організацій, цікавих проектів корисних для життя і розвитку молодої людини, формуючи в ній моральні засади, чесність та співчуття до ближнього.

Колектив медичного факультету № 1 проводить підготовку достойного молодого поповнення, яке продовжить багаті традиції патріарха вищої медичної освіти в Україні – Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.